Obchody Dnia Niepodległości 11 listopada 2011 w leśnickim gimnazjum przybrały niecodzienną formę. Oprócz konkursu plastycznego i audycji radiowej przygotowanej przez uczestniczki zajęć teatralnych, zorganizowana została szkolna wystawa "1918r - odzyskanie przez Polskę niepodległości", wypożyczono ze zbiorów Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św.Anny. W Dniu Niepodległości chętni uczniowie wzięli udział w przemarszu historycznym i apelu poległych w Górze Św.Anny.